Vpeljava novih tehnologij, procesov in kompetenc za celovito digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor

V okviru projekta Digital Henkel bodo vpeljane digitalne in druge rešitve za digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor in partnerjev projekta. V poslovanje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev bodo vpeljane nove tehnologije, procesi ter izboljšane digitalne kompetence zaposlenih.

Projekt bo neposredno prispeval k optimizaciji procesov, dvigu digitalnih kompetenc, znižanju stroškov, zmanjšanju porabe energije in ogljičnega odtisa. Projekt se izvaja v okviru ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost – www.noo.gov.si.

V projektu sodelujejo Henkel Maribor, d.o.o., Messer Slovenija, d.o.o., Lineal, d.o.o., Nomnio, d.o.o., Inova Fusion, d.o.o., Sfera IT, d.o.o., Spark Inovacije, d.o.o. in Komunikacije prihodnosti, d.o.o.

  • Vodilni partner: Henkel Maribor
  • Skupna vrednost: 4,5 mio EUR
  • Vrednost sofinanciranja: 2,1 mio EUR
  • Trajanje projekta: 10/2021 – 3/2024

Sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU.